Expo Jenever

Straks gaat het jenever sneeuwen

Website: straksgaathetjeneversneeuwen.com
Foto's: Renaat Nijs

Poëzie & jenever. Slechts 2 woorden, maar genoeg voor Lex & Turner om — als ‘èchte hèsseliëre’ — “ja” te zeggen op de vraag van Het Jenevermuseum om de expo mee vorm te geven. Het resultaat: een gedistilleerde vormgeving, onder lichte invloed van jenever.

BESTE PENNEN

Het is een publiek geheim dat jenever heel wat dichters ‘inspireerde’ om gedichten te schrijven. En niet de minste: van Komrij en Nolens tot Lucebert. De bloemlezing en expo ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’ bundelt deze mooiste jenevergedichten uit de literatuur. 

Om een herkenbare brand identiteit te ontwerpen, vertrokken we van 2 basiselementen: een silhouette van de klassieke jeneverfles en het ritme van de regels uit poëzie. Het resultaat is een uitgepuurde, herkenbare vorm. Hieraan kunnen we vlot alle communicatie-uitingen hangen. 

CLASH

Door een detail uit een klassiek kunstwerk te koppelen aan een hedendaagse vormgeving, ontstaat er een boeiende clash — die prikkelt en zindert. Het kleurenpalet is sober en tegelijk frivool, en zorgt voor karakter. De 3 kleurtinten geven het geheel een moderne twist.

De herkenbare brand identiteit werd toegepast op tal van uitwerkingen, o.a.: Bijlage in De Standaard / De expo-website / Creatieve persuitnodiging / Affiches en advertenties / Animaties / ...

Jenever dood? NEVER. Jenever (her)leeft. 

Afsluiten doen we met de woorden van (jenever)dichter Tom Bezemer. 
 

“WANT ECHT BEZOPEN, 

NEE, DAT WAS

JE NEVER”.